Ratownictwo wodne

Zakres usług ratownictwa wodnego

Obsługa ratownicza przez wykwalifikowanych i przeszkolonych Ratowników, zgodnie z Ustawą z dnia 18 csierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)

Opracowanie i wdrożenie podstawowej dokumentacji ratowniczej i wypadkowej opracowanie i wdrożenie procedur ratowniczych, pomocniczych oraz technicznych

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa obiektu

Dostarczenie kompletnego sprzętu ratowniczego, medycznego oraz pomocniczego

Pokazy ratownictwa wodnego i udzielania I pomocy osobom poszkodowanym w wodzie

Zabezpieczenie ratownicze imprez (spływy kajakowe, maratony pływackie)

Zabezpieczenie medyczne imprez

Dzięki wieloletnim doświadczeniom pracowników firm współpracujących w zakresie medycyny ratunkowej mamy możliwość zaproponowania Państwu zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez.

Osoby wykonujące te zadania to: lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, strażacy - ratownicy mogący pochwalić się posiadaniem nieprzeciętnej wiedzy i umiejętności oraz praktyką zdobywaną w skrajnie trudnych warunkach; m.in. podczas misji w Iraku i Afganistanie.

Opierając się na ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 106, Poz.680), która reguluje zasady zapewniania bezpieczeństwa podczas imprez, proponujemy zabezpieczenia medyczne w postaci stacjonarnego punktu pomocy medycznej, ambulansu ratunkowego z obsadą lub pieszych zespołów ratowniczych.

Podstawowym zadaniem zespołu zabezpieczającego jest natychmiastowa interwencja w miejscu nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia. Zespół ten ma obowiązek wezwać posiłki z, zewnątrz, którym przekaże ewentualnego poszkodowanego, jeśli jest to konieczne. Obsada zabezpieczająca daną imprezę pozostaje w miejscu do chwili zwolnienia przez organizatora.

Charakterystyka zespołów

  • Podstawowy w skład, którego wchodzi ratownik medyczny oraz kierowca - ratownik.
  • Specjalistyczny w skład, którego wchodzi lekarz, ratownik medyczny oraz kierowca - ratownik.
  • Ratowniczy w skład, którego wchodzi dwóch ratowników medycznych oraz kierowca - ratownik.

W przypadku zabezpieczenia dużych imprez lub imprez odbywających się na dużym terenie oferujemy także stacjonarne i mobilne punkty pomocy medycznej oraz patrole piesze ratowników.

Po przyjęciu zlecenia firma dokonuje rozpoznania, do jakiej kategorii ryzyka należy zakwalifikować daną imprezę i występuje do właściwych organów z informacją o imprezie oraz formie jej zabezpieczenia.

Zabezpieczenie ratownicze wycieczek

Firma Swim Live oferuje profesjonalne usługi z zakresu zabezpieczenia ratowniczego oraz przedmedycznego w organizowanych przez Państwa wycieczkach krajowych i zagranicznych.

Każdy organizator pragnie, aby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wakacji. Żeby osiągnąć pełną satysfakcję klientów niezbędne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz szybka interwencja w nagłych zdarzeniach. Takie usługi świadczy firma Swim Live.

Wszędzie tam, gdzie Klienci korzystają z rekreacji wodnej, narażeni są na znaczne ryzyko. Wysoka temperatura, zmiana klimatu, przemęczenie, alkohol itp. to czynniki mające bezpośredni wpływ na osłabienie czujności, szybkość reakcji lub przecenianie własnych sił. Stanowi to realne zagrożenie dla uczestników wycieczek i grup zorganizowanych.

Firma Swim Live w zależności od potrzeb zapewnia odpowiednią ilość ratowników. Ratownicy zatrudniani przez naszą firmę posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Pełniąc swoje obowiązki ubrani są w jednolity, czerwony strój z napisem "Ratownik". Zaopatrzeni są w apteczkę ze sprzętem do udzielania I pomocy i podręczny sprzęt ratowniczy. Podczas wyjazdu na bieżąco prowadzona jest dokumentacja w postaci Dziennika Ratowniczego.

Korzystając z naszych usług odnoszą Państwo wiele korzyści:

RATOWNIK
Profesjonalne zabezpieczenie ratownicze przez sprawdzonych i przeszkolonych ratowników, co często ciężko zweryfikować zatrudniając ratownika indywidualnie.

APTECZKA / SPRZĘT RATOWNICZY
Każdy ratownik wyposażony jest w apteczkę do udzielania I pomocy oraz podręczny sprzęt ratowniczy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma Swim Live ubezpieczona jest od Odpowiedzialności Cywilnej.

KOSZTY
Wystawiamy faktury za wykonane usługi.

Numer alarmowy

NUMER ALARMOWY - WYŁĄCZNIE DO ZGŁASZANIA ZAGROŻEŃ (nie dzwonić w innych sprawach)
Tel.: 730-547-348