Kursy i szkolenia

Pierwszej pomocy: 5-6 godzin

Kurs z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy. Kierowany do kursantów szkół nauki jazdy, pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy zgodnie z Rop. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dni 28 sierpnia 2003 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650, §44; oraz wszystkich chętnych.

Program kursu

Szkolenie rozpoczyna godzinny wykład poruszający szerokie spektrum zagadnień dotyczących pierwszej pomocy. Po zakończeniu wykładu realizowane są ćwiczenia w grupach liczących 6 do 8 osób.

Tematy realizowane podczas ćwiczeń to m. in.:

 • ogniwa łańcucha przeżycia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • oparzenia
 • zatrucia
 • urazy: złamania, rany, krwotoki
 • postępowanie w padaczce i drgawkach
 • postępowanie w zadławieniach
 • wstrząs ukąszenia, użądlenia

Program szkolenia przygotowywany jest indywidualnie dla właściwej grupy odbiorców w porozumieniu ze służbami BHP zakładu pracy oraz osobami funkcyjnymi.

Kurs pierwszej pomocy: 8 godzin

Kurs oparty o podstawy pierwszej pomocy pozwalający na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym. Kierowany do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w ramach bhp.

Program kursu: 

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 0,5 -
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 0,5 0,5
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 0,5 0,5
4 Oparzenia 0,5 -
5 Zatrucia 0,5 -
6 Ukąszenia, użądlenia - 0,5
7 Padaczka - 0,5
8 Zadławienia - 0,5
9 Patomechanizm wstrząsu 0,5 0,5
10 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 0,5 1,0
11 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    4 4
    RAZEM 8 godzin
Szczegółowy program kursu

Ogniwa łańcucha przeżycia:

 • organizacja miejsca zdarzenia,
 • łączność alarmowania,
 • pomoc przedlekarska niesiona przez świadków zdarzenia,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo oddechwa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym,
 • objawy ustania pracy układu krązenia i oddechowego,
 • toaleta jamy ustnej,
 • udrożnianie dróg oddechowych,
 • metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dwóch ratowników,
 • postępowanie w omdleniach.

Zaopatrywanie ran:

 • rodzaje ran,
 • orientacyjne obliczanie utraty krwi - wstrząs,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Oparzenia:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu człowieka,
 • zapobieganie postępowaniu zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.

Urazy, złamania:

 • rodzaje złamań,
 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania,
 • zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Postępowanie w padaczce:

 • przyczyny powstania,
 • objawy kliniczne,
 • postępowanie.

Postępowanie w zadławieniach:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym,
 • samoratowanie w zadławieniach.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

 • sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym,
 • zasady ewakuacji poszkodowanych.

Wstrząs:

 • rodzaje, przyczyny, postępowanie.

Ukąszenia, użądlenia

Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy: 16 godzin

Kurs przekazujący treści z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w nagłych stanach zagrożenia życia, zatruciach, wypadkach komunikacyjnych itd.

Program kursu:

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 1,5 -
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 1,0 1,5
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 1,0 1,5
4 Oparzenia 0,5 1,0
5 Zatrucia 0,5 -
6 Ukąszenia, użądlenia 0,5 0,5
7 Padaczka 0,5 0,5
8 Utonięcia 0,5 -
9 Zadławienia 0,5 0,5
10 Patomechanizm wstrząsu 0,5 0,5
11 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 0,5 2,0
12 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    8 8
    RAZEM 16 godzin

Ogniwa łańcucha przeżycia:

 • organizacja miejsca zdarzenia,
 • łączność alarmowania,
 • pomoc przedlekarska niesiona przez świadków zdarzenia,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo oddechwa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym,
 • objawy ustania pracy układu krązenia i oddechowego,
 • toaleta jamy ustnej,
 • udrożnianie dróg oddechowych,
 • metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dwóch ratowników,
 • postępowanie w omdleniach.

Zaopatrywanie ran:

 • rodzaje ran,
 • orientacyjne obliczanie utraty krwi - wstrząs,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Oparzenia:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu człowieka,
 • zapobieganie postępowaniu zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.

Urazy, złamania:

 • rodzaje złamań,
 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania,
 • zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Postępowanie w padaczce:

 • przyczyny powstania,
 • objawy kliniczne,
 • postępowanie.

Utonięcia

Postępowanie w zadławieniach:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym,
 • samoratowanie w zadławieniach.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

 • sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym,
 • zasady ewakuacji poszkodowanych.

Wstrząs:

 • rodzaje, przyczyny, postępowanie.

Ukąszenia, użądlenia

Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy: 24 godzin

Kurs kierowany do pracowników odpowiedzialnych w zakładach pracy za apteczki pierwszej pomocy. Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie przepisów ogólnych BHP. Kurs ten charakteryzuje się dużą ilością działań praktycznych.

Program kursu: 

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Ogniwa łańcucha przeżycia 1,5 2,0
2 Rany i krwotoki - rodzaje, postępowanie 1,5 2,0
3 Złamania, zwichnięcia, skręcenia 1,5 2,0
4 Oparzenia 0,5 1,0
5 Zatrucia 1,0 0,5
6 Ukąszenia, użądlenia 0,5 0,5
7 Padaczka 0,5 0,5
8 Utonięcia 0,5 -
9 Zadławienia 0,5 0,5
10 Patomechanizm wstrząsu 0,5 1,0
11 Resuscytacja krążeniowo oddechowa 1,5 3,0
12 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 1,0 -
    11 13
    Razem 24 godziny

Szczegółowy program kursu

Ogniwa łańcucha przeżycia:

 • organizacja miejsca zdarzenia,
 • łączność alarmowania,
 • pomoc przedlekarska niesiona przez świadków zdarzenia,
 • wczesna defibrylacja,
 • pomoc specjalistycznych służb ratunkowych.

Resuscytacja krążeniowo oddechwa:

 • próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym,
 • objawy ustania pracy układu krązenia i oddechowego,
 • toaleta jamy ustnej,
 • udrożnianie dróg oddechowych,
 • metody i parametry prowadzenia RKO przez jednego lub dwóch ratowników,
 • postępowanie w omdleniach.

Zaopatrywanie ran:

 • rodzaje ran,
 • orientacyjne obliczanie utraty krwi - wstrząs,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
 • postępowanie z krwotokami w obrębie głowy,
 • ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Oparzenia:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu człowieka,
 • zapobieganie postępowaniu zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.

Urazy, złamania:

 • rodzaje złamań,
 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne, zasady unieruchamiania,
 • zastosowanie kołnierza unieruchamiającego.

Postępowanie w padaczce:

 • przyczyny powstania,
 • objawy kliniczne,
 • postępowanie.

Utonięcia

Postępowanie w zadławieniach:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym,
 • samoratowanie w zadławieniach.

Ewakuacja i transport poszkodowanych z miejsca zdarzenia:

 • sposoby postępowania z poszkodowanym urazowym,
 • zasady ewakuacji poszkodowanych.

Wstrząs:

 • rodzaje, przyczyny, postępowanie.

Ukąszenia, użądlenia

Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy: 45 godzin - zaawansowany

Kurs kierowany od służb ratownictwa ogólnego i zakładowych służb ratunkowych. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach internistycznych, kardiologicznych i neurologicznych, postępowanie w obrażeniach ciała, zatruciach, ewakuacja z miejsca zdarzenia, współpraca z podmiotami zawodowego ratownictwa medycznego.

Szczegółowy program kursu

Anatomia i fizjologia układu oddechowego i krążenia

 • Fizjologia układu krążenia,
 • Budowa układu krążenia - mały i duży układ krążenia,
 • Budowa układu oddechowego - proces oddychania,
 • Rola i udział układu nerwowego w procesie oddychania i krążenia,
 • Nagłe stany zagrożenia życia - przyczyny zatrzymania pracy układu krążenia i oddechowego.

Ocena stanu poszkodowanego

 • Organoleptyczne badanie stanu poszkodowanego,
 • Zasady prób nawiązywania kontaktu z poszkodowanym - sprawdzenie stanu świadomości,
 • Sprawdzanie działania układu oddechowego,
 • Sprawdzanie działania układu krążenia,
 • Omdlenie - pozycja czterokończynowa.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i oddechowa

 • Pojęcie śmierci klinicznej i biologicznej,
 • Objawy ustania działania układu krążenia oddychania,
 • Toaleta jamy ustnej,
 • Udrożnienie dróg oddechowych,
 • Metody sztucznego oddychania wykonywane przez jednego i dwóch Ratowników oraz parametry jego wykonywania w odniesieniu do dorosłych i dzieci,
 • Parametry resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Postępowanie z rannymi

 • Rodzaje ran,
 • Typy krwotoków zewnętrznych i sposoby ich tamowania,
 • Orientacyjne obliczanie strat krwi - wstrząs,
 • Zasady rozpoznawania krwotoków wewnętrznych,
 • Zasady postępowania w przypadku obecności ciał obcych w ranach,
 • Rozpoznawanie i postępowanie w przypadku krwotoków w obrębie głowy,
 • Ogólne zasady wykonywania opatrunków.

Złamania, skręcenia, zwichnięcia

 • Anatomia układu kostnego człowieka,
 • Definicja złamania i rodzaje złamań,
 • Mechanizm powstania oraz różnice między zwichnięciem i skręceniem,
 • Objawy złamania kończyn, miednicy, kręgosłupa, żeber, kości czaszki,
 • Zasady unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń kończyn,
 • Zasady postępowania w przypadku urazów kręgosłupa - niebezpieczeństwa, prawidłowe ułożenie poszkodowanego.

Odmrożenia i oparzenia

 • Rozpoznawanie stopnia ciężkości i powierzchni oparzeń ( system dziewiątek),
 • Postępowanie w przypadku oparzeń termicznych,
 • Postępowanie w przypadku oparzeń chemicznych,
 • Postępowanie w przypadku oparzeń oczu,
 • Postępowanie w przypadku odmrożeni.

Wstrząs

 • Definicja, rodzaje i przyczyny powstawania wstrząsu pourazowego,
 • Objawy i rozpoznawanie wstrząsu,
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu,
 • Reakcje zachodzące w trakcie wstrząsu.

Porażenie prądem elektrycznym

 • Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka i warunki sprzyjające porażeniu,
 • Zasady uwalniania porażonego od działania prądu elektrycznego,
 • Udzielenie pomocy przedlekarskiej porażonemu prądem elektrycznym.

Zatrucia

 • Podział substancji toksycznych w zależności od mechanizmów działania na organizm,
 • Drogi wchłaniania substancji do organizmu,
 • Objawy zatrucia różnymi grupami związków chemicznych,
 • Postępowanie z zatrutymi w zależności od rodzaju substancji toksycznej, jej mechanizmu i czasu szkodliwego działania oraz drogi wchłaniania.

Zasady ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy osobom ewakuowanym ze strefy zagrożenia

 • Rodzaje występujących i mogących wystąpić zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w zakładzie,
 • Zasady prawidłowej ewakuacji w przypadku zagrożeń dymowych i gazowych,
 • Zasady pierwszeństwa ewakuacji poszkodowanych w zależności od oceny stanu zagrożenia i stanu zdrowotnego,
 • Ewakuacja poszkodowanych,
 • Zastosowanie folii izotermicznej aluminiowej "koca życia".

Kurs pediatryczny

Dziesięcio godzinny kurs, kierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów oraz rodziców. Posiada doskonałą formułę zróżnicowania budowy organizmu niemowlęcia, dziecka i dorosłego. Dotyka sposobu postępowania z dziećmi, poruszając przy tym aspekty psychologiczne.

Program kursu: 

Lp. Temat Liczba godzin
teoria / praktyka
1 Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego 0,5 -
2 Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych 0,5 0,5
3 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt 0,5 1,5
4 Zadławienia - 0,5
5 Postępowanie w urazach i krwotokach 0,5 1,0
6 Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym 0,5 0,5
7 Zatrucia 0,5 -
8 Utonięcia 0,5 -
9 Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia 0,5 0,5
10 Padaczka 0,5 0,5
11 Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pomocy 0,5 -
    5 5
    Razem 10 godzin

Szczegółowy program kursu

Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego:

 • rozwój osobniczy organizmu ludzkiego,
 • charakterystyka budowy górnych dróg oddechowych dziecka i niemowlęcia,
 • budowa układu kostnego.

Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych:

 • próba nawiązania kontaktu,
 • ocena oddechu dziecka i niemowlęcia,
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt:

 • objawy ustania czynności życiowych,
 • udrożnienie dróg oddechowych, poszkodowanego,
 • metody i parametry prowadzenia RKO.

Zadławienia:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym.

Postępowanie w urazach i krwotokach:

 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne,
 • rodzaje złamań,
 • postępowanie w tamowaniu krwotoków i unieruchamianiu złamań,
 • orientacyjne obliczanie ilości utraty krwi - pojęcie wstrząsu,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
 • zastosowanie pediatrycznego kołnierza unieruchamiającego.

Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • orientacyjne obliczanie powierzchni oparzenia,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu dziecka,
 • zapobieganie rozwojowi objawów zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.

Utonięcia:

 • patomechanizm utonięć,
 • postępowanie resuscytacyjne,
 • postępowanie w hipotermii.

Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia:

 • mechanizm działania jadów jako neurotoksyn,
 • usuwanie jadów i żądeł,
 • zastosowanie opaski Biera,
 • usuwanie kleszczy,
 • formy postępowania ratowniczego,
 • zaopatrywanie rany po pogryzieniu przez psa,
 • postępowanie wobec agresywnych zwierząt.

Padaczka:

 • najczęstsze przyczyny i objawy padaczki
 • postępowanie ratownicze.

Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Program kursu: 

Lp. Temat Liczba godzin
T / P / R
1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne 1,0 0,0 1,0
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2,0 1,0 3,0
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2,0 3,0 5,0
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego badanie wstępne oraz szczegółowe 2,0 2,0 4,0
5 Poszkodowany nieprzytomny 1,0 1,0 2,0
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne) 2,0 8,0 10,0
7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1,0 2,0 3,0
8 Wstrząs 2,0 - 2,0
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie 2,0 - 2,0
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skarcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn 3,0 8,0 11,0
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe 2,0 1,0 3,0
12 Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka 2,0 4,0 6,0
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2,0 2,0 4,0
14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych - 7,0 7,0
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych 1,0 2,0 3,0
16 Zajęcia do dyspozycji prowadzących      
    25 41 66
    Razem 66 godzin

Kurs BLS/AED

Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia oraz właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego certyfikowany przez Polską oraz Europejską Radę Resuscytacji.

Program kursu:

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna - wykład

 • prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
 • prezentacja instruktora z komentarzem
 • prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • Bezpieczeństwo do wezwania pomocy
 • podkreślenie najważniejszych elementów działania
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa i wykonanie pełnej RKO
 • ćwiczenia uczestników kursu

Pozycja bezpieczna

 • prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
 • prezentacja instruktora z komentarzem
 • prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • ćwiczenia uczestników kursu

AED

 • prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym (demonstracja obejmuje ocenę stanu poszkodowanego, uruchomienie AED i wykonanie jednej defibrylacji)
 • prezentacja instruktora z komentarzem
 • prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • defibrylacja zalecana (jedna defibrylacja - jak w trakcie demonstracji)
 • defibrylacja nie zalecana
 • ćwiczenia uczestników kursu

BLS/AED

 • rytm do defibrylacji przechodzący w rytm nie do defibrylacji

Sesja plenarna

 • pytania i odpowiedzi dotyczące prowadzenia BLS i wykorzystania AED, w tym zasady nabywania AED oraz aspekty medyczno-prawne i zasady recertyfikacji kursu

Formalny egzamin praktyczny z umiejętności prowadzenia BLS i użycia AED, (jeżeli niezbędny)

Kurs Instruktorski AED

Szkolenie dla wszystkich pragnących zostać instruktorami BLS/AED i prowadzić szkolenia zgodne z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program kursu:

Wykład inauguracyjny: Podstawy uczenia się i nauczania osób dorosłych

Nauczanie umiejętności (metoda 4 kroków)

 • instruktor demonstruje technikę uciskania klatki piersiowej używając techniki czterech kroków
 • ocena bezpieczeństwa i przytomności
 • ocena obecności oddechu
 • uciskanie klatki piersiowej
 • pozycja bezpieczna
 • oddechy ratownicze
 • naklejenie elektrod i analiza rytmu
 • wykonanie defibrylacji (elektrody naklejone - tylko technika wykonania defibrylacji)

Schemat prowadzenia wykładu

 • wykładowca - zalety, wady
 • pomoce multimedialne
 • środowisko

Ocena prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (ciągła ocena, wykorzystanie arkusza oceny)

 • jak prowadzić ocenę, przebieg egzaminu, praca z kartą oceny

Ocenianie BLS i AED

 • podkreślenie roli scenariusza
 • radzenie sobie z trudnymi kursantami (gadatliwy, nieśmiały, agresywny)

Kurs ratownictwa wodno-lodowego

Celem szkolenia, odbywającego się w trybie stacjonarnym, jest przygotowanie strażaków KSRG do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Kadra kursu:

 • Instruktorzy Płetwonurkowania KDP/CMAS z upoważnieniem do prowadzenia szkolenia lodowego
 • Instruktorzy WOPR po przeszkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego
 • Liczba kursantów na jednego instruktora - 8

Uczestnicy szkolenia:

 • PSP, OSP,
 • GOPR, TOPR,
 • Policja i inne służby ratownicze

Wymagania formalne:

 • stopień minimum młodszego ratownika WOPR
 • kurs ratownictwa przedmedycznego KSRG
 • skierowanie z macierzystej jednostki
 • aktualne badania lekarskie

Wyposażenie indywidualne w sprzęt:

 • skafander nurkowy mokry lub suchy
 • sprzęt ABC
 • rękawiczki i buty nurkowe
 • osłona na twarz

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

* Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia osób, które nie spełniają warunków formalnych.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia z powodów niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych.

Program kursu:

Lp Temat liczba godzin
T / P / R
1 Fizyczne właściwości lodu 1,0 - 1,0
2 Organizacja i bezpieczeństwo akcji ratowniczej na lodzie 2,0 - 2,0
3 Indywidualne i zespołowe akcje ratowania ludzi - 12,0 12,0
4 Wyposażenie i sprzęt ratowniczy używany w ratownictwie lodowym 2,0 - 2,0
5 Ratowanie zwierząt na lodzie, w przeręblach i paku lodowym - 4,0 4,0
6 Postępowanie ze zwierzętami w stresie oraz agresywnymi 1,0 1,0 2,0
7 Psychofizyczne aspekty ratownictwa lodowego 1,0 - 1,0
    8 16 24
    Razem 24 godziny

Szczegółowy program kursu

Fizyczne właściwości lodu

 • właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne lodu słodkowodnego i morskiego,
 • procesy tworzenia się, narastania, topienia i rozpadu lodu,
 • charakterystyka różnych form występowania lodu,

Organizacja i bezpieczeństwo akcji ratowniczej na lodzie

 • zachowanie się na lodzie,
 • zabezpieczenie ratownicze imprez na lodzie,
 • samoratowanie,
 • akcje ratownicze - indywidualne, zespołowe, z użyciem przypadkowego sprzętu, z użyciem sprzętu ratowniczego.

Akcje ratownicze

 • przemieszczanie się po lodzie (pełzanie, toczenie się),
 • zaznajomienie się ze środowiskiem,
 • samodzielne wychodzenie z przerębli bez sprzętu,
 • samodzielne wychodzenie z przerębli z użyciem sprzętu pomocniczego - żerdzie, kije hokejowe, kijki narciarskie, "szydełka ratownicze"
 • akcja z użyciem - sanek z liną, desek, drzwi, "łańcucha" z ludzi, lin, szelek z liną (linami), drabiny z jedną liną, drabiny z dwoma linami, sani lodowych, platformy ratowniczej, "Mazurka" z płozami do ratownictwa lodowego, deski ratowniczej z płozami do ratownictwa lodowego, deski ratowniczej, surfingowej.

Wyposażenie i sprzęt ratowniczy używany w ratownictwie lodowym

 • indywidualne wyposażenie i sprzęt zabezpieczający,
 • przypadkowy sprzęt ratowniczy,
 • typowy sprzęt ratowniczy,
 • specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Ratowanie zwierząt na lodzie

 • poruszanie się w obecności zwierząt,
 • sposoby wydobywania zwierząt z przerębli.

Postępowanie ze zwierzętami w stresie oraz agresywnymi

 • zachowanie się w stosunku do agresji zwierzęcej,
 • oswajanie zachowań agresywnych,
 • postępowanie ze zwierzętami urazowymi.

Psychofizyczne aspekty ratownictwa lodowego

 • stres - rozpoznanie, postępowanie,,
 • przechłodzenie - rozpoznanie, postępowanie,
 • hipotermia - rozpoznanie postępowanie,
 • RKO w hipotermii.

Pierwsza pomoc dla najmłodszych

Program edukacyjny kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Bazując na silnych więziach emocjonalnych skutecznie uczymy jak uratować bliską osobę. Dzięki ćwiczeniom dzieci nabywają wiedzę i umiejętność podstawowowego zachowania w stosunku do osób poszkodowanych.

Program kursu:

Forma zajęć:
Prezentacje, pogadanki, ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin:
4 godziny lekcyjne
Liczba uczestników:
grupa do 8-10 osób
Zakres tematyczny:
1. Motywowanie do udzielania pomocy w oparciu o więzi emocjonalne
2. Telefony alarmowe - sposoby powiadamiania służb ratunkowych
3. Udrażnianie dróg oddechowych
4. Układanie w pozycji bezpiecznej
5. Tamowanie krwotoków
6. Unieruchamianie złamań
Czas realizacji
1-2 - godzina lekcyjna
3-4 - godzina lekcyjna
5-6 - godzina lekcyjna

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych:

Forma zajęć:
Prezentacje, pogadanki, ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin:
6 godziny lekcyjne
Liczba uczestników:
grupa do 8-10 osób
Zakres tematyczny:
1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
2. Łączność alarmowania - sposoby powiadamiania służb ratunkowych
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Podstawy resuscytacji krążeniowo oddechowej
6. Układanie w pozycji bezpiecznej
7. Tamowanie krwotoków
8. Unieruchamianie złamań
Czas realizacji
1-2 - godzina lekcyjna
3-4 - godzina lekcyjna
5-6 - godzina lekcyjna

Pierwsza pomoc dla młodzieży

Program edukacyjny skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Systematyzuje wiedzę życiową z zakresu udzielania pierwszej pomocy jaką dysponuje przeciętny obywatel świata, rzucając nowe, fachowe światło na formę i sposoby niesienia pomocy poszkodowanym.

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla gimnazjalistów:

Forma zajęć:
Prezentacje, wykłady, ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin:
4 godziny lekcyjne
Liczba uczestników:
grupa do 10 osób
Zakres tematyczny:
1. Motywowanie do udzielania pierwszej pomocy, aspekt prawny 
2. Zdefiniowanie ogniw łańcucha przeżycia
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Układanie w pozycji bezpiecznej
6. Resuscytacja krążeniowo oddechowa
7. Postępowanie z ofiarami wypadków komunikacyjnych
8. Tamowanie krwotoków
9. Unieruchamianie złamań
10. Postępowanie w przypadku utonięć
11. Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, ukąszenia przez pająki, żmije
Czas realizacji
1-3 - godzina lekcyjna
4-5 - godzina lekcyjna
6 - 2 godziny lekcyjne
7 - godzina lekcyjna
8-9 - godzina lekcyjna
10-11 - godzina lekcyjna

Zajęcia z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Forma zajęć:
Prezentacje, wykłady, ćwiczenia praktyczne, test końcowy
Liczba godzin:
12 godziny lekcyjne
Liczba uczestników:
grupa do 25 osób
Zakres tematyczny:
1. Aspekty formalno prawne udzielania pierwszej pomocy
2. Ogniwa łańcucha przeżycia
3. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia
4. Udrażnianie dróg oddechowych
5. Układanie w pozycji bezpiecznej
6. Postępowanie z ofiarami zdarzeń komunikacyjnych i budowlanych
7. Resuscytacja krążeniowo oddechowa
8. Tamowanie krwotoków
9. Unieruchamianie złamań
10. Postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie
11. Postępowanie w przypadku utonięć
12. Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, ukąszenia przez pająki, żmije
13. Ułożenie poszkodowanego zależne od rodzaju urazów
14. Sprawdzenie wiadomości w formie testowej
Czas realizacji
1-3 - godzina lekcyjna
4-5 - 2 godziny lekcyjne
6 - godzina lekcyjna
7 - 2 godziny lekcyjne
8-9 - 2 godziny lekcyjne
10 - godzina lekcyjna
11-12 - godzina lekcyjna
13 - godzina lekcyjna
14 - godzina lekcyjna

Cennik - Prosimy o kontakt