Audyt bezpieczeństwa

Opracowujemy szczegółowe dokumenty z zakresu ratownictwa wodnego, w postaci:

AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

Materiał obejmuje:

 • Analizę stanu prawnego w odniesieniu do badanego obiektu (w obrębie spełniania wymogów bezpieczeństwa).
 • Diagnozę i analizę stanu zabezpieczenia ratowniczego i bezpieczeństwa ogólnego na obiekcie audytowanym.
 • Przeprowadzenie badań z użyciem specjalistycznego sprzętu, we współpracy i udziale zespołu ratowniczego oraz / ew. uczestników (klientów).
 • Opracowanie wskaźników w każdym aspekcie bezpieczeństwa obiektu (zgodnie z zamówieniem / potrzebami Zamawiającego).
 • Opracowanie różnych dokumentów (planów, schematów postępowania, regulaminów, procedur, dokumentacji pracy etc.) dla zespołu ratowniczego i Zarządzającego – zgodnie z zamówieniem.
 • Opiekę specjalistyczną (merytoryczną) i prawną w przyszłości.

EKSPERTYZY

Materiał obejmuje:

 • Analizę stanu prawnego w odniesieniu do badanego obiektu (w obrębie spełniania wymogów bezpieczeństwa).
 • Diagnozę i analizę stanu zabezpieczenia ratowniczego i bezpieczeństwa ogólnego na obiekcie opiniowanym.
 • Przeprowadzenie badań z użyciem specjalistycznego sprzętu, we współpracy i przy udziale zespołu ratowniczego oraz uczestników (klientów).
 • Analizę dokumentacji, która została opracowana na potrzeby obiektu wraz z wydaniem opinii.

OPINII

Materiał obejmuje:

 • Analizę stanu prawnego w odniesieniu do badanego obiektu (w obrębie spełniania wymogów bezpieczeństwa).
 • Diagnozę i analizę stanu zabezpieczenia ratowniczego i bezpieczeństwa ogólnego na obiekcie opiniowanym.
 • Przeprowadzenie badań z użyciem specjalistycznego sprzętu, we współpracy i przy udziale zespołu ratowniczego oraz uczestników (klientów).
 • Opracowanie wskazań i uwag ogólnych.