Prawo

 1. RATOWNICTWO WODNE – USTAWA
  §  USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 2. ILOŚĆ RATOWNIKÓW NA OBSZARZE WODNYM
  §  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108)

 3. WYPOSAŻENIE W SPRZĘT RATUNKOWY, POMOCNICZY, MEDYCZNY
  §  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261)
 4. OZNAKOWANIE OBSZARÓW WODNYCH – WZORY ZNAKÓW
  §  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286)

 5. PRAWO WODNE
  §  USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
  5A PRAWO WODNE - ZMIANY

 6. PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE - USTAWA
  §  Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.)[dz.u.2006_191]

 7. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ
  §  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

 8. SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH
  §  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

 9. BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH
  §  USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 10. KĄPIELISKA - MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
  §  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

  §  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

 11. NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY – KĄPIELISKA / MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI
  §  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli

 12. USTAWA O SPORCIE
  §  USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 13. WYJASNIENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA RATOWNICTWA WODNEGO
  § pobierz plik

 14. NAJNOWSZE STANOWISKO MSW W SPRAWIE SZKOLEŃ RATOWNIKÓW WODNYCH
  § pobierz plik
 15. STANOWISKO MSW W KWESTII SKRACANIA NIECEK BASENOWYCH NA PŁYWALNIACH
  § pobierz plik

 16. STANOWISKO MSW W KWESTII RATOWICTWA WODNEGO – ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY  NA OBSZARACH WODNYCH
  § pobierz plik

 17. SZKOLENIA W RATOWNICTWIE WODNYM – WYJASNIENIA MSW
  § pobierz plik

 18. KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI
  § pobierz plik

 19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkód∏ i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli